Wallboard - reálný obraz o vašem call centru v cloudu

Získejte reálný obraz o stavu vašeho call centra v cloudu na monitorech. Wallboard vám umožní zajistit vyšší produktivitu zaměstnanců, kratší dobu čekání, okamžité řešení potřeb a spokojenost volajících.

Ukažte všem zaměstnancům aktuální informace o vašem call centru v cloudu. Zvýšíte tak efektivitu a produktivitu.

Wallboard přehledně zobrazuje různé informace vašeho call centra v cloudu na LCD obrazovkách v reálném čase. Můžete si ho přizpůsobit podle vašich aktuálních potřeb. Pokud se například rozhodnete zobrazovat výsledky nejproduktivnějších zaměstnanců, motivujete tím ostatní operátory k lepším výkonům. Sdílení individuálních a skupinových statistik prokazatelně posiluje spolupráci v týmu. Díky wallboardu dokážou dělat lepší rozhodnutí, což se v konečném důsledku projeví na spokojenosti obslouženého zákazníka.

Rozhodnutí v reálném čase

Díky přizpůsobení je možné wallboardy nastavit dle vašich požadavků. Se správnými informacemi budou manažeři okamžitě znát klíčové faktory, které jim pomohou uskutečnit lepší rozhodnutí v reálném čase.

Metriky zobrazované na Wallboardu

Zobrazováním kvantitativních metrik KPI (key performance indicators) můžete optimalizovat aktuální stav vašeho call centra v cloudu. U jednotlivých metrik si můžete nastavit jejich aktuálnost - zda budou zobrazovat aktuální stav nebo budou zobrazovat stav vašeho call centra za posledních 5 minut, 15 minut, 30 minut nebo 60 minut. U každé metriky zároveň vidíte, zda splňujete nebo nesplňujete prahové hodnoty, které si předem nastavíte.

Zobrazení klíčových metrik o stavu vašeho call centra v cloudu

Mezi nejběžnější statistické údaje call centra v cloudu patří například:

  • Průměrná doba čekání: Zobrazuje v minutách průměrnou dobu čekání hovoru na spojení s operátorem.
  • Průměrná míra složených hovorů: Zobrazuje celkový počet složených hovorů ještě předtím, než je volající spojen s operátorem.
  • Maximální doba čekání: Zobrazuje v minutách nejdelší čas čekání hovoru na spojení s operátorem.
  • Počet volajících, kteří čekají v řadě: Zobrazuje počet hovorů, které aktuálně čekají na spojení s operátorem.
  • Úroveň služeb: Zobrazuje v procentech příchozí hovory, které jsou obslouženy pod vaši stanovenou cílovou hranici. Můžete si vybrat číselné nebo grafické zobrazení.
  • Počet příchozích hovorů
  • Operátoři: Zobrazuje výkony vámi vybraných operátorů - jméno operátora, počet obsloužených hovorů, aktuální délku hovoru
  • Statistiky volacích skupin: Zobrazuje klíčové metriky vámi vybraných volacích skupin - název volací skupiny, počet čekajících hovorů, průměrnou dobu čekání, průměrnou míru složených hovorů skupiny
  • Hovory volacích skupin: Zobrazuje aktuální údaje o hovorech vámi vybraných volacích skupin - název skupiny, počet vyřízených hovorů, počet aktivních hovorů, počet live operátorů

Motivace operátorů

Negativní zprávy prokazatelně snižují produktivitu a zvyšují fluktuaci. Na wallboardech však umíte operátorům poskytovat informace podle vašeho výběru. Proto namísto zobrazování informací o nejslabších výkonech operátorů, motivujte své zaměstnance výsledky těch nejlepších.

Gamifikace v call centru vaší společnosti

Gamifikační metody jsou v call centrech stále žádanější, protože podporují zdravou touhu po soutěživosti mezi operátory a zvyšují tak jejich výkon. Díky výsledkům zveřejněným na wallboardech získají noví zaměstnanci obraz o firemní kultuře a rychleji se stávají součástí call centra vaší společnosti.

Informovanost na všech místech

Při správném umístění wallboardů je lze vidět doslova z každé židle. Pracovníci v call centru vaší společnosti tak mají na dosah nejčerstvější novinky z prostředí firmy či aktuální informace a statistiky.

Využijte výhod, které nabízí wallboard - snížíte náklady a zefektivníte procesy ve vašem call centru v cloudu. Nezapomeňte však myslet na správnou cílovou skupinu a sledování faktorů, které jsou užitečné jednak pro správné rozhodnutí manažerů, tak operátorů. Dosáhnete plynulého chodu vašeho provozu. A v neposlední řadě zajistíte vyšší produktivitu zaměstnanců, většího přehledu o dění v call centru vaší společnosti, kratší doby čekání volajících, okamžitého řešení jejich potřeb a celkové spokojenosti jak zákazníků, tak vašich zaměstnanců.

Zveřejňujte denně na wallboardech výsledky nejlepších operátorů a výkony call centra vaší společnosti.

 

Chtěli byste vědět více o našem řešení pro call centra v cloudu s funkcí Wallboard? Poraďte se s našimi CloudTalk odborníky. Vyplňte kontaktní formulář níže a začněte s vaší zkušební verzí už dnes.
 


Vyzkoušejte si demo verzi zdarma

VYPLŇTE NÁSLEDUJÍCÍ FORMULÁŘ A ZLEPŠETE VAŠI KOMUNIKACI SE ZÁKAZNÍKY