CloudTalk a GDPR

Nařízení EU o obecné ochraně osobních údajů (GDPR) nastavilo nový standard, jak mají společnosti používat a chránit údaje občanů EU. CloudTalk se zavazuje, že vás bude podporovat k tomu, abyste splňovali tento předpis GDPR. Na této stránce najdete vše potřebné o GDPR ve službě CloudTalk a o tom, jak se na to připravujeme.

Důvěra je v cloudu tou nejdůležitější součástí. CloudTalk se zavazuje k poskytování bezpečného řešení a ochraně vašeho soukromí.

Je call centrum řešení od CloudTalku v souladu s GDPR?

Ano, služba CloudTalk v současnosti splňuje podmínky GDPR.no, služba CloudTalk v súčasnosti spĺňa podmienky GDPR.

Další bezpečnostní opatření

Šifrování dat

Služba CloudTalk šifruje všechny údaje odeslané prostřednictvím webových stránek pomocí protokolu HTTPS. CloudTalk rovněž šifruje i všechny citlivé informace a hesla s nejnovějšími algoritmy. Používáme pouze silné šifrovací algoritmy a funkce jako HSTS a Perfect Forward Secrecy. Hovory uskutečněné prostřednictvím našich aplikací jsou na cestě od operátorů též šifrované.

Hosting a datové úložiště

CloudTalk používá datová centra třetích stran s nejrozšířenějšími certifikacemi (Tier III + nebo IV, ISO 27001, PCI-DSS). Všechna zařízení zahrnují i fyzickou ochranu..

Řešení havárií a výpadků

CloudTalk je připraven i na možné kritické výpadky prvků infrastruktury. Celá naše infrastruktura a data v ní jsou rozloženy do více nezávislých zón a v případě selhání některé části budou fungovat i nadále.

Bezpečnost hlasu

Omezení přihlášení  - nastavte si seznam zemí, z nichž se vy a vaši operátoři můžete přihlašovat.
Mezinárodní hovory - omezte výběr, do kterých zemí mohou vaši operátoři telefonovat. Doporučujeme vám nenastavovat si celý svět, ale skutečně jen ty země, které využíváte. Rovněž pro každého operátora lze nastavit maximální kredit, který může denně provolat. Využijte tyto nastavení pro zvýšení bezpečnosti vašeho call centra.

Uživatelské oprávnění

Každý váš zaměstnanec by měl využívat svůj uživatelský účet pro přístup do CloudTalku. Každému z nich nastavte taková práva, jaké skutečně potřebuje - administrátor, analytik, operátor.

Bezpečnost API

Veškeré údaje odesílané přes CloudTalk REST API jsou šifrovány (TLS/SSL). Přístup do API je omezen pouze pro autorizované uživatele s loginem a bezpečnými API token.

Důvěrnost údajů

Všechny smlouvy se zaměstnanci obsahují dohodu o mlčenlivosti (NDA).

Jak vám může CloudTalk pomoci ve snaze o dodržování pravidel GDPR?

Call centrum řešení CloudTalk poskytuje zákazníkům množství funkcí, které mohou pomoci zvýšit vaši bezpečnost a splňovat podmínky GDPR. Nikdy není příliš brzy na to, abyste mohli začít s GDPR, a s kontrolou postupů vaší společnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany osobních údajů. Existuje několik způsobů, jak vám může CloudTalk pomoci.

Odstranit kontakt: „Právo na zapomenutí“ - Kontakty můžete kdykoli vymazat. Smazáním kontaktu budou odstraněny všechny jeho údaje kromě samotných hovorů a jejich nahrávek. Hovory však již nebudou přiřazeny ke konkrétnímu kontaktu a bude je možné identifikovat pouze pomocí telefonního čísla. Smazání kontaktu můžete také zautomatizovat pomocí naší API.

Smazání nahrávky: Pokud budete potřebovat smazat komunikaci se zákazníkem, tak si to už můžete udělat sami. Ať už ručně nebo pomocí naší API. V momentě, když nahrávku smažete, tak bude odstraněna ze všech našich služeb.

Přístup k nahrávkám:  U každého operátora si můžete nastavit, zda může přistupovat k nahrávkám, nebo je může pouze přehrávat či i stahovat. Můžete tak zvýšit bezpečnost vašich dat. 

Logování přístupů: „Právo na přístup“ - Přidali jsme vám nové rozhraní, které vám umožní podívat se, kdo k vašim údajům přistupoval. Můžete si sami zjistit kdo, kdy a k jakým údajům v CloudTalku přistupoval.

Export údajů vašeho zákazníka: „Právo na přenositelnost“ - U nás jsou vaši zákazníci vedeni jako „Kontakty“. Sami si můžete jednoduše vyexportovat celou historii komunikace s konkrétním zákazníkem do Excel souboru, a v případě potřeby ji poskytnout zákazníkovi. Export údajů si můžete udělat i pomocí API.

Odstranění dat z integrací: Někdy nastane situace, kdy potřebujete smazat údaje z integrací (např. konkrétní objednávky), ale ponechat si ostatní údaje o kontaktu. Jednoduše stačí využít naše API, záznamy můžete automaticky odstranit nebo můžete vymazat jednotlivé záznamy přímo přes CloudTalk rozhraní v detailu kontaktu.

Další zdroje

Máte otázky?

Kontaktujte nás prostřednictvím emailu na  [email protected]

14 ďnová bezplatná skušobná verze

Vyplňte formulář a vyzkoušejte si cloudové kontaktní centrum pro inovativní byznysy sami. Buďte společností, kterou chtějí vaši zákazníci. Set up zabere pouze 5 minut.

Zlepšete vaši zákaznickou podporu s CloudTalkem