Pokročilá funkce Callback softwaru kontaktního centra

CloudTalk dokáže v případě nevyřízených hovorů automaticky zavolat zpět vašim zákazníkům. Pokud se vám vaši zákazníci nedovolí, jejich zmeškaný hovor se zaznamená do systému, který po určitém čase znovu vytáčí jejich telefonní číslo, dokud nedojde k úspěšnému spojení zákazníka s operátorem.

CloudTalk funkce Callback softwaru pro kontaktní centrum výrazně snižuje míru složených hovorů a zvyšuje spokojenost vašich zákazníků. Pokud vaše zákazníky naučíte, že jim místo delšího čekání v řadě zavoláte zpět, budou vás mít ještě raději, protože jim ušetříte jejich volný čas. 

Ukažte vašim zákazníkům, že existuje i jiná možnost, jak se s vámi mohou spojit bez dlouhého čekání.

Jak funguje funkce Callback softwaru pro kontaktní centrum

Pokud se volajícímu nepodaří spojit s vašimi operátory, CloudTalk zaznamená informaci o každém takovém zmeškaném či složeném hovoru.

Callback začne nejdříve zvonit příslušné skupině operátorů jako běžný příchozí hovor, ovšem s označením "callback". Když ho jeden z operátorů příjme, systém následně začne automaticky volat zákazníkovi, který se vám nedovolal.

CloudTalk - call centrum - funkce Callback softwaru pro kontaktní centrum

Celý tento proces probíhá automaticky, takže výkonnost vašeho týmu bude efektivnější, vyřídíte více hovorů a zajistíte tak, že dotazy či problémy volajících budou vyřešeny v dohledné době.

Nastavte si Callback podle vašich potřeb

Nastavení funkce zpětného volání je rychlé a jednoduché. Funkci můžete nastavit globálně pro celé kontakntí centrum nebo zvlášť pro každou jednotlivou volací skupinu.

V rozhraní CloudTalku můžete nastavit počet minut, během kterých se bude systém pokoušet spojit s volajícími, kteří se vám nedovolali a počet pokusů opětovného spojení v případě neúspěšného volání. To znamená, že pokud si nastavíte například 120 minut a 5 opakování, tak systém se 5x v průběhu 120 minut bude pokoušet spojit s volajícím.

V rozhraní CloudTalku si umíte nastavit maximální čas (do konce dne, do 24 hodin, do 48 hodin), během kterého se bude systém pokoušet spojit s volajícími, kteří se vám nedovolali. Nastavit si umíte i maximální počet pokusů opětovného spojení v případě neúspěšného volání:

  • první automatický pokus opětovného spojení se uskuteční, jakmile se uvolní jeden z operátorů
  • druhý pokus po jedné hodině
  • další pokusy se automaticky rozloží během celého, vámi nastaveného intervalu

To znamená, že pokud si nastavíte časové rozpětí do 24 hodin a 5 opakování, tak systém se 5x v průběhu 24 hodin bude pokoušet spojit s volajícím.

Pokud máte nastavené provozní hodiny vašeho kontaktního centra, zmeškané hovory budou znovu vytáčené pouze v těchto hodinách. Nestane se tak, že se systém bude pokoušet dovolat zákazníkovi zpět například v pozdních nočních hodinách. Funkci Callback softwaru pro kontaktní centrum můžete v případě potřeby kdykoli vypnout jedním klikem.

Zvyšte spokojenost vašich zákazníků

S touto funkcí nebudou muset vaši zákazníci čekat v dlouhých frontách. Místo toho jen počkají, dokud jim jeden z operátorů zavolá zpět. Pokud si vaši zákazníci zvyknou, že jim zavoláte zpět, pokud se vám nedovolají, budou vás respektovat ještě víc, protože nebudete plýtvat jejich časem čekáním v řadě na spojení s operátorem.

Snižte míru složených hovorů

Funkce Callback softwaru pro kontaktní centrum zajistí, že budete spojeni s každým volajícím i přesto, že se vám nedovolá. Snížíte tak míru složených hovorů a zvýšíte úspěšnost vašeho kontaktního centra. V neposlední řadě zvýšíte i zisky vaší společnosti.

V 32 % kontaktních center se snížil počet složených hovorů poté, co začali používat funkci callback.

Zvyšujte produktivitu

Díky CloudTalku jsou zpětná volání jednodušší. Když se operátorovi zobrazí příchozí hovor z callback, může si rozbalit detail volajícího, kde uvidí celou jeho předchozí interakci s vaším kontaktním centrem - ať už jde o historii hovorů, objednávek, ticketů, chatů nebo různých poznámek. Tyto informace na jednom místě ušetří vaším operátorům čas a úsilí, protože nebudou muset přepínat mezi různými systémy a každou informaci dohledávat.

Navíc v momentě, kdy volající zvedne vaše zpětné volání, bude operátor vědět všechny potřebné informace, aby s ním mohl vést personalizovaný rozhovor.

Sledujte statistiky

V CloudTalku můžete jednoduše sledovat statistiky vašich callback hovorů v přehledných grafech. Na jednom místě vidíte vedle počtu zmeškaných hovorů i počet úspěšných callback hovorů.

Tyto statistiky vám poslouží při klíčových rozhodováních, jejichž změny mohou vést ke zlepšení fungování vaší zákaznické podpory.

Není žádným překvapením, že funkce Callback softwaru pro kontaktní centrum je jednou z našich nejoblíbenějších a nejdůležitějších funkcí.

75 % zákazníků si myslí, že funkce callback je velmi atraktivní.

Chtěli byste vědět více o našem softwaru pro kontaktní centra s funkcí Callback? Poraďte se s našimi CloudTalk odborníky. Vyplňte kontaktní formulář níže a začněte s vaší zkušební verzí už dnes.

14 ďnová bezplatná skušobná verze

Vyplňte formulář a vyzkoušejte si cloudové kontaktní centrum pro inovativní byznysy sami. Buďte společností, kterou chtějí vaši zákazníci. Set up zabere pouze 5 minut.

Zlepšete vaši zákaznickou podporu s CloudTalkem