25. květen 2017 Blog

4 kroky pro úspěšné 1-on-1 meetingy s vaším manažerem

Přátelská komunikace mezi manažerem a zaměstnancem během 1-on-1 meetingů

Pravidelné 1-on-1 meetingy jsou výbornou metodou pro otevřené rozhovory mezi manažery a zaměstnanci. Otevírají prostor pro upřímnou komunikaci, která pomáhá budovat důvěru mezi manažerem a jeho týmem. 1-on-1 meetingy představují pro zaměstnance čas, kdy mohou vyjádřit své pocity, nápady, úspěchy, frustrace a v neposlední řadě i své kariérní plány.

V dnešním ambiciózním světě se každý z nás snaží prosadit. Lidé chtějí dělat to, co je baví. Chtějí rozvíjet své schopnosti a kariérní růst. K tomu však potřebují podporu svých manažerů. Prvním krokem manažera, kterému záleží na úspěších a spokojenosti jeho zaměstnanců jsou pravidelné 1-on-1 meetingy.

V předchozím článku „Leadership: Rozhodující 1-on-1 meetingy pro váš tým“ jsme se věnovali 1-on-1 meetingům z manažerské pozice - proč a jak by je měly vést a co jim mohou přinést. V tomto článku se podíváme na 1-on-1 meetingy právě z pozice zaměstnanců.

1-on-1 meeting přece nestojí pouze na manažerovi. Ano, právě on by měl být ten, který setkání se zaměstnancem vede, ptá se a posouvá ho dále přes jednotlivá témata (např. týmovou spolupráci, spokojenost zaměstnance, krátkodobé cíle a další). Nicméně pokud vás jako zaměstnance něco frustruje anebo naopak jste s něčím spokojení, řekněte mu to i bez otázek. Buďte šťastní, že máte tu možnost.

Každý 1-on-1 meeting však vyžaduje přípravu. Ano, i vaši přípravu. Na žádné setkání nikdy nechoďte jako „tabula rasa“. 1-on-1 meetingy jsou o zpětné vazbě manažera k vaší práci - v čem jste se zlepšili a v čem naopak možná zhoršili, ale také o tom, co mu o sobě a svém působení řeknete vy. Aby však vaše pravidelné schůzky přinášely výsledky, musíte se na ně připravovat. 

Pokud si nejste jisti tím, co by mělo být součástí 1-on-1 meetingu a jak se na něj připravit, přečtěte si následující čtyři body. Pomohou vám projít 1-on-1 meeting s vaším manažerem.

1) Připravte si vše, co chcete říct

Průběžně si sestavujte seznam s tématy, problémy, myšlenkami, nápady, které chcete probrat. V den setkání si ho ještě jednou přejděte, abyste se ujistili, že jste na nic nezapomněli. 1-on-1 meeting bude efektivní a úspěšný právě tehdy, když se na něm svou připraveností budete podílet.

Seznam si rozdělte přehledně do kategorií, např.:

 1. Krátkodobé cíle: Řekněte svému manažerovi o vašich cílech, touhách, výzvách - čím dříve je bude vědět, tím dříve je vám může pomoci naplnit.
 2. Sebezdokonalování: Projděte si, co hravě zvládáte a s čím ještě potřebujete pomoci.
 3. Týmové zlepšení: Máte nějaké nápady, které by mohly zlepšit práci ve vašem týmu? 1-on-1 meeting je výbornou příležitostí k jejich představení.
 4. Vztahy s kolegy: Máte problémy s některým z kolegů? Váš manažer může být vaším mediátorem a může vám pomoci naučit se spolupracovat.
 5. Osobní problémy: Cítíte se frustrovaní, přepracovaní, či naopak šťastní a spokojení? Popřemýšlejte, proč se cítíte právě takto. V případě negativních stavů zkuste najít potenciální řešení a odprezentujte ho vašemu manažerovi.

Zkuste si také odpovědět na podobné typy otázek, které uvádíme níže. Sdělte je svému manažerovi, aby věděl, jak se vám v práci daří.

 • Co mám na své práci nejraději?
 • Co dělám nejméně rád?
 • Pokud bych mohl změnit jednu věc na své práci, co by to bylo?
 • Jaké jsou mé představy na nejbližší období?
 • Co je momentálně mou největší výzvou?
 • Je něco, co mi brání rozvíjet se?
 • Pokud bych neměl tuto práci, co bych chtěl dělat?
 • Co mě motivuje? Co mě demotivuje?
 • Jaký pokrok jsem udělal od posledního setkání?
 • Mám dostatek času na úkoly, které dostávám?

Pamatujte si - váš manažer neumí číst vaše myšlenky. Pokud mu neřeknete, s čím jste spokojeni a s čím naopak spokojeni nejste, nečekejte, že to bude vědět a řešit.

2) Připravte si odpovědi na potenciální otázky

Je důležité, abyste už před meetingem přemýšleli o odpovědích na potenciální otázky, na které se vás může manažer zeptat. Nezapomeňte však ani na otázky, které jsou součástí každého vašeho setkání. Není totiž nic horšího, než nepřipravenost! Žádný manažer nechce ze zaměstnance tahat odpovědi jako z chlupaté deky a už vůbec nechce vidět mlčení a váhání nad odpovědí. Neudělá to o vás dobrý dojem.

Mohou to být například otázky:

 • Jsi spokojený s náplní tvé práce? Proč ano / proč ne?
 • Co tě na tvé práci nejvíce baví?
 • Jaké projekty tě zajímají nejvíce?
 • Na jakých projektech bys chtěl příště pracovat?
 • Myslíš si, že se v práci učíš nové věci? Co nového ses naučil v poslední době?
 • V jaké oblasti by ses chtěl ještě rozvíjet?
 • Je někdo, s kým se ti pracuje špatně? Umíš mi vysvětlit, proč?
 • Myslíš si, že ode mne dostáváš dostatečnou zpětnou vazbu?

Pokud se na 1-on-1 meeting s vaším manažerem připravíte předem, eliminujete zbytečný čas a můžete se věnovat věcem, na kterých opravdu záleží.

3) Mluvte o svých dlouhodobých kariérních cílech

Často slyšíme stejný scénář dokola - během setkání se vás manažer zeptá, jaké jsou vaše cíle. Popovídáte si o tom, čeho byste chtěli dosáhnout a kam byste se chtěli posunout. Uplyne však nějaký čas a stále se nic nemění. Není žádným překvapením, že stagnace rozvoje a kariérního růstu jsou nejčastějšími příčinami odchodu do nové práce.

Pokud vám však na vašem aktuálním zaměstnání záleží a chcete se posunout dál, nenechte se odradit. Na každém 1-on-1 meetingu s vaším manažerem věnujte dostatečný čas i tématu vašeho rozvoje a postupu - které dovednosti byste chtěli získat, co byste chtěli zlepšit, nové věci, o kterých byste se chtěli dozvědět, případně nový projekt, jehož byste se chtěli zúčastnit. Diskutujte o vašem postupu, který povede k naplnění dlouhodobých cílů.

Váš manažer může vědět o takových pracovních příležitostech ve vaší firmě, o kterých vy možná ani netušíte. Proto pokud jsou rozhovory o vašem kariérním růstu či zvyšování vaší kvalifikace součástí každého vašeho 1-on-1 meetingu, je mnohem pravděpodobnější, že se spíše dostanete tam, kam chcete. Případně se vám mohou otevřít nové příležitosti.

4) Meeting reports - důležitá součást vašeho 1-on-1 meetingu

Žádný zaměstnanec pravděpodobně nechce od manažera slyšet větu: „Promiň, o čem jsme si povídali naposledy?“ Každý manažer je však vytížen a meeting s vámi je jen jedním z mnoha, které měl v daný týden či dokonce den. Je proto obtížné, aby si pamatoval věci, o kterých jste si povídali, pokud nejsou nikde zapsány.

Tzv. meeting reports jsou proto esenciální součástí efektivních a přínosných 1-on-1 meetingů. Vytvořte je vždy bezprostředně po skončení setkání. Sepsáním reportu si budete oba pamatovat důležité body, o kterých jste si povídali a můžete tak lépe sledovat váš progres. Meeting report by měl obsahovat i váš akční plán na následující období. Každý meeting report pošlete manažerovi na e-mail.

Reporty z meetingov v call centre

Reporty můžete využít i do budoucna - každý další meeting můžete začít právě shrnutím toho předchozího - o čem jste si povídali a na čem jste se dohodli.

 

Firmám různého zaměření a různé velikosti by mělo být jasné, že kvalitní a pravidelné 1-on-1 meetingy jsou rozhodující nejen pro zdraví byznysu, ale i pro spokojenost zaměstnanců s jejich působením ve firmě. 1-on-1 meetingy obecně zvyšují angažovanost a motivaci zaměstnanců na pracovišti.